Plaatselijk Belang is een vereniging van vrijwilligers. Het doel van Plaatselijk Belang is het behartigen van de belangen van Harich en Ruigahuizen. Wij houden ons bezig met het verbeteren en behouden van een prettig woon- en leefklimaat voor zover dit in ons vermogen ligt. Zaken waar wij aandacht aan besteden zijn bijvoorbeeld: veiligheid, leefbaarheid, recreatie, voorzieningen, jeugd- en ouderenbeleid en dorpsvernieuwing.

Hiernaast organiseren activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid in de dorpen. Ook is Plaatselijk Belang het aanspreekpunt voor de gemeente en andere organisaties.

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om zaken te behandelen die actueel zijn. Als u zaken heeft voor Plaatselijk Belang, kunt u een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. De bestuurssamenstelling is als volgt:

Joop Andela, voorzitter
Mirjam de Gier, secretaresse
Nelleke Terluin-Visser, penningmeester
Sipke Westra, bestuurslid
Kees Kunst, bestuurslid
Sietse Veldman, bestuurslid
Douwe Koopmans, bestuurslid
 
Postadres:
p/a Keamerlanswei 4
8571 MZ Harich
 
Lid worden
Alle (oud-) inwoners van Harich en Ruigahuizen kunnen lid worden van Plaatselijk Belang. Een lidmaatschap kost per persoon (vanaf 18 jaar) € 5,- per jaar. U kunt lid worden door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor het aanmelden hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, plaats, aantal personen (boven de 18 jaar) en de geboortedata. Wij behandelen u gegevens volgens ons privacybeleid. 
 
Commissies
Plaatselijk belang heeft een aantal commissies:
Dorpsfeest: Elke twee jaar is er in Harich een dorpsfeest. Dit wordt georganiseerd door de dorpsfeestcommissie. Contactpersoon hiervoor is: Jouke Wierda.
Sinterklaas: De viering van Sinterklaas in Harich wordt georganiseerd door de Sinterklaascommissie. Contactpersoon hiervoor is: Wybren de Boer.
 
Andere organisaties
Naast Plaatselijk Belang zijn er nog meer organisaties die activiteiten in Harich en Ruigahuizen organiseren. Dit zijn:
SABOG: De SABOG organiseert leuke activiteiten in Harich. Zo organiseren zij bijvoorbeeld: de playbackshow en in het tweede weekend van juni het midzomerfeest. Contactpersoon SABOG: Roelof Terluin. Kijk op de Facebook site van SABOG
Ons Gebouw: In het dorpshuis van Harich worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de maandelijkse snackavond en eten voor ouderen. Activiteiten van het bestuur van Ons Gebouw worden ook op deze website gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van Ons Gebouw. Kijk op de Facebook site van Ons Gebouw
Korfbalclub Harich: De korfbalclub is een actieve club die vaak activiteiten organiseert voor haar leden, maar ook voor alle inwoners van Harich en omgeving. Zo organiseert de korfbalclub het Ipen Frysk Kampioenskip Beachkorfbal. Meer over de activiteiten van KC Harich vindt u op www.kcharich.nl.
 
In Ruigahuizen worden de activiteiten ad hoc georganiseerd. Zo wordt er met de buurt gebarbecued of wordt er gepicknickt op het bankje in het bos.

Plaatselijk belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Harichsterdyk 14
8571RL Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.