p/a Harichsterdyk 14
8571RL Harich
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling:

Jouke Wierda, voorzitter.
Tel 0514 605250

Josien Tuinier, secretaresse
Tel 0514 602391 / 06 29200443

Henk Spijker, penningmeester
Wybren de Boer, bestuurslid
Caroline Dahmen, bestuurslid
Mirjam de Gier, bestuurslid
Joop Andela, bestuurslid

Plaatselijk belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Harichsterdyk 14
8571RL Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.