Registratie

Alle velden met een * zijn verplicht.
Uw informatie
2022-11-26
Algemene Voorwaarden

Welkom op Harich.nl.
Door gebruik te maken van of toegang nemen tot een deel van deze services, dan stemt U in met alle van toepassing zijnde algemene voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidsregels en procedures die van tijd tot tijd zullen worden gepubliceerd op de website Harich.nl. Als U niet instemt met deze voorwaarden, regels, beleidsregels of procedures, maak dan geen gebruik van en neem geen toegang tot deze services. Harich.nl behoud zicht het recht voor, om éénzijdig, op elk tijdstip, de Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen.

 1. UW REGISTRATIE VERPLICHTINGEN

  Om een geregistreerde gebruiker te worden van deze Services, stemt U in met: (a)verstrek correcte, actuele en complete informatie over uzelf zoals gevraagd door het Site registratie formulier (de "Registratie Gegevens"). Als u informatie verstrekt die niet waar, niet secuur, niet actueel of incompleet is, of Harich.nl heeft redelijke gronden om aan te nemen dat de aangeleverde informatie niet waar, niet secuur, niet actueel of incompleet is, dan heeft Harich.nl het recht om al uw registraties op te schorten of te beëindigen en toegang te weigeren van uw huidige of toekomstige gebruik tot alle Services (een gedeelte hiervan). Harich.nl draagt de zorg voor de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers, vooral van kinderen. Om deze reden moet U minstens 18 jaar oud zijn, of de wettelijke leeftijd hebben bereikt voor het gerechtsgebied, als deze een oudere leeftijd voorschrijft, waar U zich bevind, om te registreren voor een evenement.

 2. PRIVACY

  Elke informatiem die U indient en verstrekt aan deze Services kunnen publiekelijk toegankelijk zijn. U moet zelf zorgen voor het beschermen van privé informatie of informatie die belangrijk voor U is. Harich.nl is niet verantwoordelijk voor het beschermen van dergelijke informatie en is niet aansprakelijk voor het beschermen van privacy van elektronische mail of andere informatie overgedragen via Internet of enig ander netwerk dat U gebruikt. Bent U zich er alstublieft van bewust dat als U besluit om persoonlijk identificeerbare informatie te openbaren op deze Services dat deze informatie publiek beschikbaar kan komen. Harich.nl zal niet controleren en zal niet verantwoordelijk zijn voor de handelingen van U of elke andere gebruiker (zoals Organisatoren, Kopers, of niet-Organisatoren of anderen) van deze Service.

 3. ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

  U heeft de Algemene Voorwaarden in zijn geheel gelezen en U begrijpt wat U heeft gelezen.
  U stemt in dat U zich houdt aan de Algemene Voorwaarden opgesteld voor deze website.

Annuleren

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Westerein 9
8571 GB Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid